کاربر admin

عضوی به مدت 1 سال (از اکتبر 9, 2018)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
اضافه کردن دیدگاه ها
امتیاز منفی به پست ها
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش مخفیانه پست ها
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
نام کامل: MSP
موقعیت:
وبسایت: https://www.msp-ict.com
درباره:

فعالیت توسط admin

امتیاز: 661,760 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0
پاسخ ها: 118 (116 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 1
آمار امتیازدهی: 116 سوال, 10 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 126 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 4,178 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...