کاربر MSP-ICT

عضوی به مدت 1 سال (از فوریه 19, 2019)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
نام کامل: منتخب صنعت پارس
موقعیت: تهران
وبسایت: https://www.msp-ict.com
درباره:

فعالیت توسط MSP-ICT

امتیاز: 10,360 امتیاز (رتبه بندی #7)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 70 سوال, 44 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 114 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...