کاربر بهرام موسوي

عضوی به مدت 1 سال (از اکتبر 11, 2018)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
امتیاز منفی به پست ها
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: Bahram Mousavi
موقعیت: Tehran
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط بهرام موسوي

امتیاز: 55,190 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 12 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 115 سوال, 104 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 219 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 709 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...