سامانه پشتیبانی فنی شرکت منتخب صنعت پارس همواره در کنار شماست، پاسخگویی و رسیدگی به سوالات ، موضوعات و مشکلات فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ما در ارتباط باشید!
+98 (21) 88 32 32 22
+98 (21) 88 31 94 20

TEHRAN NOW WEATHER
+6 امتیاز
817 بازدید
چرا از OTDR در تست شبکه فیبر نوری استفاده می شود؟
سوال شده توسط

1 پاسخ

+3 امتیاز
 
بهترین پاسخ

دستگاه OTDR در زمان قطع شدن لینک نوری بویژه در لینک های سینگل مود با مسافت های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد و به کمک آن میتوان به طور تقریبی محل قطع شدن شبکه نوری مورد تست را با استفاده ار دیاگرام مشخص نمود، کاربرد دیگر دستگاه OTDR در عیب یابی های لینک های نوری اندازه گیری افت فیوژن ها و به خصوص افت برگشتی کانکشن ها می باشد اما این افت های مشخص شده در نتایج دستگاه OTDR  به شکل غیر مستقیم اندازه گیری شده و همواره پیشنهاد میگردد که این اندازه گیری در با دستگاه پاورمیتر و سورس باشد . متاسفانه در کشور نیز تعداد زیادی بدون داشتن دانش کافی از صنعت نوری تاکید بر تهیه و اندازه گیری با دستگاه OTDR جهت سنجش لینک های نوری دارند که هیچ استانداردی توصیه ای در استفاده از OTDR مگر لینک های زیر بار ندارد.

https://docs.msp-ict.com/FAQ-using-OTDRs-fa.html

دستگاه OTDR

پاسخ داده شده توسط (662k امتیاز)
انتخاب شده توسط
...