انجمن شبکه - MSP

سامانه پشتیبانی فنی شرکت منتخب صنعت پارس همواره در کنار شماست، پاسخگویی و رسیدگی به سوالات ، موضوعات و مشکلات فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ما در ارتباط باشید!

+98 (21) 88 32 32 22
+98 (21) 88 31 94 20

TEHRAN NOW WEATHER
+6 امتیاز
785 بازدید
آیا می توان از دستگاه OTDR برای تست افت کابل نوری استفاده کرد؟
سوال شده توسط

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ

خوب، بله و خیر. دستگاه OTDR جهت اندازه گیری افت در شبکه فیبر نوری استفاده می گردد، اما با استفاده از یک تکنیک خاص که بر اساس سیگنال های برگشتی وبه طور غیر مستقیم اندازه گیری افت لینک نوری مورد سنجش قرار می گیرد و بررسی میشود، بر خلاف فرایند اندازه گیری افت توسط منبع نوری و پاورمتر فیبر نوری  که به طور مستقیم میزان افت لینک نوری اندازه گیری می شود. روش تست و اندازه گیری با دستگاه OTDR به خوبی و یا به تعبیری دیگر به دقت مناسب روش با منبع و پاور میتر نیست. تمامی استاندارد های تست فیبرنوری بر اندازه گیری با منبع ومیتر نوری تاکید دارند و از آنجا که منبع و میتر تست افت درست لینک های انتقال را ارائه میدهد، تمامی آزمایش های استاندارد کارخانه ای کابل ها و پچ کورد ها و پیگتیل ها نیز مشخصا با استفاده از یک منبع و متر برای اندازه گیری افت انجام میگردد. در واقع همیشه باید از منبع نوری و پاور میتر برای سنجش کاستی انواع کابل و لینک نوری استفاده شود. حتی استاندارد سنجش OFSTP-7 در مورد آزمایش شبکه سینگل مود تا برد های بلند و یکپارچه، نیز تاکید به استفاده تنها از نتایج منبع / میتر نوری را دارد و تنها نتایج میتر و منبع را می پذیرید.

https://docs.msp-ict.com/Fiber-optic-OTDR-testers-fa.html

https://docs.msp-ict.com/FAQ-using-OTDRs-fa.html

دستگاه OTDR

پاسخ داده شده توسط (671k امتیاز)
انتخاب شده توسط
...