انجمن شبکه - MSP

سامانه پشتیبانی فنی شرکت منتخب صنعت پارس همواره در کنار شماست، پاسخگویی و رسیدگی به سوالات ، موضوعات و مشکلات فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ما در ارتباط باشید!

+98 (21) 88 32 32 22
+98 (21) 88 31 94 20

TEHRAN NOW WEATHER
+6 امتیاز
664 بازدید
در مورد تفاوت کریمپ  و شرینک توضیح فرمایید، تشکر
سوال شده توسط

1 پاسخ

+111 امتیاز
 
بهترین پاسخ

هر دو عملکرد مشابهی دارند و آن محافظت از محل فیوژن فیبر نوری است ، محل قرار گیری از لحاظ سایز متفاوت میباشد، نوع شرینک بعد از فیوژن حرارت می بیند و بدنه پلاستیکی آن کمی جمع شده و به محل فلزی متصل میگردد، در نوع کریمپ بدنه فلزی بوده و نیاز به حرارت دهی نمی باشد.

https://docs.msp-ict.com/Fiber-optic-Heat-Shrink-METZ-Connect-fa.html

شرینک حرارتی

کریمپ

پاسخ داده شده توسط (671k امتیاز)
انتخاب شده توسط
...