انجمن شبکه - MSP

سامانه پشتیبانی فنی شرکت منتخب صنعت پارس همواره در کنار شماست، پاسخگویی و رسیدگی به سوالات ، موضوعات و مشکلات فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ما در ارتباط باشید!

+98 (21) 88 32 32 22
+98 (21) 88 31 94 20

TEHRAN NOW WEATHER
+7 امتیاز
261 بازدید

افت فیبر نوری استاندارد برای اسپلایس فیبر چه میزان می باشد ؟

مربوط به این پاسخ: کاهش افت فیبر نوری - چگونه
سوال شده توسط

1 پاسخ

+4 امتیاز
 
بهترین پاسخ

باید توجه داشت که اسپلایس فیبر نوری و فیوژن فیبر نوری با وجود معنای مشابه با هم متفاوت می باشند. اتصال دو تار فیبر نوری به یکدیگر را اسپلایس یا اتصال یا پیوند می نامند. اتصال فیبر نوری بر اساس دو روش مکانیکی و روش فیوژن یا جوش با قوس الکتریکی و حرارات می باشد، بنابر این در نظر داشته باشید که اسپلایس هم به شکل مکانیکی می باشد هم به شکل فیوژن فیبر نوری. 

دو استاندارد برای هر دو اسپلایس وجود دارد که یکی مرتبط با تولیدات در کارخانه است و یکی در محل مشتری که در دو روش تست A شناخته می شوند و . بر اساس ANSI/EIA/TIA طبقه بندی شده اند.

بر این اساس اسپلایس فیبر نوری، فیوژن یا مکانیکی نباید بیش از حداکثر 0.3 دسیبل افت نوری داشته باشد زمانی که مطابق استاندارد ANSI / EIA / TIA-455-34 اندازه گیری شده با توجه به ، روش A (آزمایشگاه کارخانه) یا ANSI / EIA / TIA-455-59 (آزمایش در محل پروژه).

اتصال فیبر نوری، فیوژن یا مکانیکی، باید حداقل افت بازگشتی 20 دسیبل را برای فیبر نوری مالتی مود و 26 دسی بل  برای فیبر های نوری سینگل مود را داشته باشد، زمانی که مطابق استاندارد ANSI / EIA / TIA-455-107 اندازه گیری می شود. حداقل افت فیبر نوری برای پروژه های کاربردی آنالوگ پهن باند یا (CATV) می بایستی 55 دسی بل باشد.

اسپلایس فیوژن فیبر نوری و اسپلایس مکانیکی هر دو نیازمند تجربه و دانش فنی و ضرورت انجام دوره های فنی هستند قبل از مراجعه تیم فنی مدارک مرتبط با کالیبراسیون دستگاه فیوژن یا دستگاه اسپلایس مکانیکی  و دستگاه های تست فیبر نوری و مدارک فنی گروه نصب را بررسی نمایید.

چنانچه فیبر نوری مورد استفاده در پروژه شما فیبر نوری سینگل مود می باشد حتما از فیوژن فیبر نوری استفاده نمایید و حتما از دستگاه های فیوژن Core Alginment استفاده نمایید.

https://docs.msp-ict.com/Fiber-Optic-Testing-Services-fa.html

https://docs.msp-ict.com/Optical-fiber-testing-fa.html

https://docs.msp-ict.com/Testing-Installed-fibre-optic-cable-fa.html

https://docs.msp-ict.com/fibre-optic-drop-cable-standard-types-fa.html

افت فیبر نوری مجاز

پاسخ داده شده توسط (671k امتیاز)
انتخاب شده توسط
...