سامانه پشتیبانی فنی شرکت منتخب صنعت پارس همواره در کنار شماست، پاسخگویی و رسیدگی به سوالات ، موضوعات و مشکلات فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با ما در ارتباط باشید!
+98 (21) 88 32 32 22
+98 (21) 88 31 94 20

TEHRAN NOW WEATHER
+5 امتیاز
2k بازدید

تفاوت بین رنگ بندی شبکه TIA 568A و TIA 568B چیست؟

سوال شده توسط

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ

T568A و T568B دو نوع کد رنگ بندی هستند که تحت استاندارد رنگ بندی TIA/EIA 568 شناخته می شوند و برای سر بندی انواع ارتباطات و سیستم های RJ 45 استفاده می شوند. هر دو تحت استانداردهای ارتباطی و مخابراتی  ANSI / TIA / EIA مجاز می باشند و تنها تفاوت بین دو کد رنگ، این است که جفت نارنجی و سبز با یکدیگر تعویض می گردند.

الگوی سیم کشی T568A به عنوان الگوی ترجیحی سیم کشی برای این استاندارد شناخته شده است زیرا سازگاری کامل و مظابقی با طرح های کابل کشی شبکه سربندی پیشین را برای طرح اتصالات USOC ارائه می نماید.
 
استاندارد T568B با کد رنگ بندی پیشین ATA & T 258A مطابقت دارد  که بیشترین کاربرد را در طرح های گذشته در شبکه را داشت، که با استانداردهای ANSI / TIA / EIA مطابق می باشد ، اما تنها  یک نوع سازگاری برگشتی را با  طرح های کابل کشی شبکه USOC ارائه می دهد.

در نظر داشته باشید که بیشترین تعداد طرح های شبکه بر مبنای T568B نصب و اجرا گردیده اند.

https://docs.msp-ict.com/img/Banner/T568-1.png

استاندارد رنگ بندی شبکه

پاسخ داده شده توسط (662k امتیاز)
انتخاب شده توسط
...